Outsourcing IT

wynajmij specjalistę

Oferujemy pełen outsourcing usług IT lub wsparcie wewnętrznych działów IT, które chcą przekazać na zewnątrz część zadań.

W przypadku outsourcingu usług IT możemy wyodrębnić dwa obszary, w których wykorzystywane jest wsparcie firmy zewnętrznej. Pierwszym jest helpdesk, czyli podstawowa pomoc użytkownikom komputerów oraz urządzeń mobilnych i peryferyjnych. Drugi zakres usług obejmuje zarządzanie całą siecią komputerową.