Doradztwo IT

Każdy z naszych klientów, oprócz bieżącej opieki informatycznej, otrzymuje dostęp do naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań dla biznesu.

Zapewniamy wsparcie w zakresie innowacji i wyznaczamy najbardziej efektywne kierunki rozwoju infrastruktury informatycznej. Opracowujemy harmonogramy i priorytety inwestycji, by mogli Państwo ująć je w swoim budżecie na kolejne kwartały.


Zakres usług

  • szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa
  • opracowanie zaleceń dotyczących budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury IT oraz wybór dostawców
  • konsultacje, doradztwo oraz wsparcie przy wdrożeniach nowego oprogramowania z dostawcą
  • konsultacje i modernizacje związane ze zmianą usługodawców IT
  • kontakt z dostawcami usług oraz wsparcie w negocjacjach
  • opracowanie dokumentacji