Bezpieczeństwo IT

Opracowujemy skuteczne sposoby kontroli i zabezpieczeń kluczowych zasobów firmy.

Przeprowadzamy audyty IT, które mają na celu ocenę bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa danych i sprzętu oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem. Wyniki audytu są podstawą do opracowania szczegółowych zaleceń, a także zaplanowania inwestycji niezbędnych do wdrożenia zaleceń i prawidłowego przeprowadzenia projektu.


Zakres usług

  • szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa
  • instalacja zabezpieczeń sprzętowych
  • audyty legalności oprogramowania
  • dostosowanie systemu IT do wytycznych RODO